O kongresie

To już druga edycja unikalnej inicjatywy poświęcona tematyce kompleksowej opieki nad Pacjentem. Kongres stanowi przestrzeń do dyskusji w zakresie ochrony zdrowia z udziałem przedstawicieli organizacji Pacjentów, ustawodawców, administracji rządowej oraz środowisk farmaceutycznych i lekarskich.

Tegoroczne spotkanie to okazja do zwrócenia uwagi na nowe perspektywy i szanse rozwoju Opieki Farmaceutycznej nad osobami w starszym wieku.

Dlaczego warto?

Unikalna okazja do wymiany strategicznych informacji i wizji rozwoju sektora zdrowia

Inspirująca i profesjonalna dyskusja o opiece farmaceutycznej w gronie realnych decydentów

Zdobycie w jednym miejscu i w krótkim czasie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące rynku ochrony zdrowia z perspektywy różnych środowisk

Możliwość zaznaczenia swojej obecności i odegrania rzeczywistego wpływu w swoim środowisku lokalnym

Integracja ze środowiskiem to świetna okazja do wymiany doświadczeń oraz luźnych rozmów podczas śniadania i uroczystego obiadu.

Agenda

9:30

Rejestracja

10:00 

Start

10:10 – 10:10

Powitanie Gości

10:10 – 10:45

WYKŁAD: Najczęstsze następstwa zdrowotne przebycia choroby COVID-19
dr hab. n. med. Ernest Kuchar

10:45 – 11:15

WYKŁAD: Rola Opieki Farmaceutycznej w geriatrii
dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska

11:15 – 11:30

WYKŁAD: Obecny stan Opieki Farmaceutycznej oraz Usług Farmaceutycznych w Polsce na przykładzie DOZ Aptek dbam o zdrowie
mgr farm. Magdalena Rozynek-Bartkowska

11:30 – 11:45

WYKŁAD: Wsparcie Pacjenta w kanale online na przykładzie DOZ.PL 
Rafał Wosztyl, Wiceprezes Zarządu DOZ.PL

11:45 - 12:00

WYKŁAD: Rola producenta farmaceutycznego w zakresie kompleksowej opieki nad Pacjentem
Sławomir Szymankiewicz, General Manager Polska GSK

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:15

WYKŁAD: Kluczowe problemy Pacjentów z rozpoznaną inkontynencją. Dobór odpowiednich metod opieki nad Pacjentem zwiększający komfort w codziennym życiu oraz wsparcie nieformalnych opiekunów.
mgr pielęgniarstwa Irena Sikora-Mysłek oraz mgr farm. Joanna Jarnicka 

13:15 - 13:35

WYKŁAD: Ocena sytuacji Pacjentów w polskim systemie opieki zdrowotnej
prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski

13:35 - 14:20

PANEL DYSKUSYJNY: Współpraca Lekarz-Farmaceuta-Pacjent dla poprawy skuteczności farmakoterapii, jakości życia Pacjenta i efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na ochronę zdrowia w Polsce

1. Maciej Miłkowski -
Ministerstwo Zdrowia

2. prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski -
Warszawski Uniwersytet Medyczny

3. dr n. farm. Piotr Brukiewicz -
Śląska Izba Aptekarska

4. Stanisław Maćkowiak -
Federacja Pacjentów Polskich

5. Jakub Gołąb -
Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji Rzecznika Praw Pacjenta

6. Barbara Dziuk -
Sejmowa Komisja Zdrowia

14:20 - 14:30

Podsumowanie spotkania

14:30

LUNCH

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Pobierz agendę jako PDF

Miejsce

PKiN - Pałac Kultury i Nauki

Pałac Kultury i Nauki
plac Defilad 1
00-901 Warszawa

WEJŚCIE DO SAL OD STRONY MARSZAŁKOWSKIEJ

Wykłady
Sala Marmurowa

Lunch
Sala Korczak

Rejestracja

Jako uczestnik wydarzenia ,,Ogólnopolskiego Kongresu Pacjent w Centrum Uwagi 2022” dobrowolnie potwierdzam, że jestem osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19.” (Tylko w przypadku ewentualnych ograniczeń obowiązujących na dzień 3 czerwca 2022 r. - uczestnik będzie zobligowany do okazania dokumentu zaświadczającego przyjęcie szczepienia przeciw COVID-19 podczas wejścia na wydarzenie). Przekazanie tej informacji oznacza Pani/Pana dobrowolną zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych  osobowych przez Organizatora wydarzenia ,, Kongres Pacjent w Centrum Uwagi 2022”. Przekazanie tej  informacji jest w pełni dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres kongres@doz.pl.

* pole wymagane

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i udziałem Pani/Pana w wydarzeniu ,,Kongres Pacjent w Centrum Uwagi 2022” jest DOZ S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000058632, NIP: 6762175698, REGON: 357674992 o kapitale zakładowym w wysokości 360.529.000,00 zł wpłaconym w całości. Z administratorem danych można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: sekretariat@doz.pl

2. Administrator danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@doz.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w Wydarzeniu, w celu identyfikacji uczestników Wydarzenia, kontaktu z uczestnikami oraz obsługi udziału w Wydarzeniu. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), polegający na organizacji Wydarzenia w związku z przesłanym zgłoszeniem udziału w Wydarzeniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu. Pani/Pana dane osobowe dotyczące szczepienia przeciwko covid-19, będą przetwarzane w celu umożliwienia administratorowi danych, jako organizatorowi Wydarzenia zwiększenia limitu miejsc na organizowanym wydarzeniu i niewliczania osób zaszczepionych do limitu miejsc na wydarzeniu dla osób niezaszczepionych. Dane osobowe pozyskane w związku z powyższym celem, są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak okazania właściwych zaświadczeń dot. szczepienia przeciwko covid-19, może skutkować odmową wstępu na wydarzenie z uwagi na limit miejsc dla osób niezaszczepionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych przez okres organizacji i trwania Wydarzenia a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ew. wzajemnych roszczeń wynikających z organizacji i Pani/Pana udziału w Wydarzeniu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe zawarte w zaświadczeniach o szczepieniu przeciwko covid-19, nie będą w żaden sposób przechowywane przez administratora danych. Dokumenty nie są zapisywane podczas weryfikacji w trakcie wejścia na wydarzenie i tym samym nie są potem przechowywane. Jedynie dla celów bieżącej kontroli przy wejściu weryfikuje się autentyczność i ważność zaświadczenia. Dane osobowe będą również usunięte w momencie odwołania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych.

5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji Wydarzenia będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Wydarzenia, oraz inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością administratora danych i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Odbiorcą danych osobowych, będzie również podmiot świadczący usługę organizacji Wydarzenia tj. HOLO Sp. z o. o., NIP: 701 033 40 25. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych informuje, iż w uzasadnionych przypadkach ma obowiązek przekazywania danych osobowych, Służbom Porządkowym oraz Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

6. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania które dokonane zostało przed jej wycofaniem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan zwrócić do administratora danych z prośbą o udzielenie niezbędnych informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czytaj więcej

Sponsorzy

Sponsor wiodący

Logo

GSK Consumer Healthcare (GSK CH) to jedna z największych światowych firm działających w obszarze ochrony zdrowia. Naszym celem jest dostarczanie produktów ochrony zdrowia, dzięki którym ludzie będą mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej.

Historia firmy sięga ponad 160 lat. GSK CH jest właścicielem znanych marek globalnych, takich jak Sensodyne, Voltaren, Theraflu, Parodontax, Panadol, Corega, Otrivin oraz lokalnej Rutinoscorbin.

Sponsorzy

Logo Logo