Rejestracja online

* pole wymagane

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji wydarzenia ,,Kongres Pacjent w Centrum Uwagi 2023” (Wydarzenie) i celów wskazanych poniżej jest: DOZ S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, tel. +48 22 329 65 00, NIP 676-21-75-698, BDO 000032088, KRS 0000058632, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Współadministratorzy w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można się skontaktować pod adresami e-mail: iod@doz.pl.

Czytaj więcej