I Ogólnopolski Kongres <span>Pacjent w Centrum Uwagi</span>

I Ogólnopolski Kongres Pacjent w Centrum Uwagi

Trendy światowe, społeczne i cywilizacyjne wymuszają zmiany w obszarze opieki farmaceutycznej.
To wielokrotnie powtarzany postulat podczas wydarzenia.

Za nami I Ogólnopolski Kongres Pacjent w Centrum Uwagi (Warszawa, 27 marca br.), który zgromadził przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. W sesjach tematycznych i panelu dyskusyjnym uczestniczyło blisko 300 Pacjentów reprezentujących największe organizacje Pacjentów.

Sięgając do najlepszych praktyk z zagranicy oraz dyskutując o niewykorzystanym jeszcze potencjale farmaceutów w Polsce przedstawiciele wszystkich środowisk skupionych wokół ochrony zdrowia rozmawiali o opiece farmaceutycznej.

Gościem specjalnym Kongresu był Michał Figurski – prezenter, dziennikarz i konferansjer, który od kilku lat zmaga się ze skutkami przebytego udaru.


Prelegentami byli:

 • Magdalena Kołodziej z Fundacji MY Pacjenci z prelekcją pt.: Opieka Farmaceutyczna – oczekiwania Pacjentów w Polsce
 • mgr farm. Kinga Stojek, Kierownik apteki w Londynie oraz mgr farm. Anita Kolankowska, Kierownik apteki w Warszawie, które opowiedziały o rynku opieki farmaceutycznej w Wielkiej Brytanii i w Polsce
 • Wiktor Rynowiecki z CSIOZ z wykładem dotyczącym e-recepty w Internetowym Koncie Pacjenta
 • Rafał Wosztyl, Wiceprezes Zarządu DOZ.pl opowiedział o nowoczesnych rozwiązaniach wspierających proces leczenia Pacjenta

Przedstawili oni pomysły usprawnienia wszystkich aspektów, z którymi borykają się Pacjenci. Są to m.in. brak możliwości dostarczenia leków do domów osób, które bez pomocy nie mogą dotrzeć do Aptek czy dostęp do dokumentacji medycznej Pacjentów niezbędnej m.in. do weryfikowania interakcji leków.

Na koniec spotkania odbył się panel dyskusyjny pt.:
Realizacja oczekiwań Pacjentów przez Farmaceutów w ramach opieki farmaceutycznej.

Wzięli w nim udział:

 • dr n. farm. Piotr Brukiewicz – Członek Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej,
 • Irena Rej - Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”,
 • Marzanna Bieńkowska - Dyrektor Departamentu Postępowań Wyjaśniających Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Stanisław Maćkowiak - Prezes Federacji Pacjentów Polskich,
 • lek. Mariusz Janikowski - Prezes Fundacji Lekarze Lekarzom, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • Marcin Piskorski - Prezes PharmaNet

Podczas debaty padło wiele ważnych postulatów m.in.:

    Do sukcesu konieczna jest zmiana prawa – wprowadzenie nowych przepisów i ich realizowanie w trosce o Pacjenta, a także uświadamianie Pacjenta w nowych, tak bardzo potrzebnych regulacjach.

    Dostęp do leków tylko w aptekach – nigdzie indziej. Nie ma całkowicie bezpiecznych leków – tylko lekarze i farmaceuci mogą zapewnić bezpieczeństwo ich stosowania.

    Przeniesienie debaty dotyczącej potrzeby wprowadzenia opieki farmaceutycznej na salę sejmową, aby ustawodawca miał świadomość problemów z jakimi stykają się farmaceuci w codziennej pracy.


    Ustalenie zasad finansowania opieki farmaceutycznej.

Oprócz spotkania z prelegentami goście mogli doświadczyć tego, jak może wyglądać opieka farmaceutyczna w Aptece przyszłości, dowiedzieć się o funkcjach mobilnej apteczki DOZ.pl, czy rozwiać wątpliwości dotyczące Profilu Zaufanego na stoisku CSIOZ.

Głęboko wierzymy, że Kongres zapoczątkuje pozytywne zmiany w kontekście wdrożenia opieki farmaceutycznej oraz na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń branżowych na skalę ogólnopolską jednocząc wszystkie środowiska skupione wokół ochrony zdrowia.

O tym rozmawialiśmy podczas
I Ogólnopolskiego Kongresu Pacjent w Centrum Uwagi

Prelegenci

mgr farm. Kinga Stojek Kierownik Apteki w Londynie

„Apteki w Wielkiej Brytanii oferują cały szereg usług farmaceutycznych, zaadresowanych do 
Pacjenta. Usługi dzielą się na te na poziomie krajowym i lokalnym, a ich gama jest bardzo szeroka. Wszystkie usługi są kontraktowane przez NHS, czyli system służby zdrowia na Wyspach i finansowane głównie ze środków publicznych i polis zdrowotnych. – tłumaczy Kinga Stojek z apteki w Londynie.

mgr farm. Kinga Stojek Kierownik Apteki w Londynie

mgr farm. Anita Kolankowska Kierownik Apteki w Warszawie

„Obecnie rola farmaceuty w Polsce ogranicza się do wydawania leków i udzielania o nich informacji. Tak nie powinno być, gdyż przy naszym potencjale farmaceutów w liczbie ponad 27 tysięcy i liczbie aptek ponad 14 tysięcy, apteka i będący w niej farmaceuta jako źródło porad dostępna jest dla bardzo szerokiej populacji Pacjentów. Bez wątpienia trendy społeczne i cywilizacyjne wymuszają stworzenie odpowiednich rozwiązań systemowych, które będą realnie zaspokajać potrzeby Pacjentów.”

mgr farm. Anita Kolankowska Kierownik Apteki w Warszawie

Marcin Piskorski - Prezes PharmaNet

„Kwestię opieki bardzo blokuje zakaz reklamy aptek, który w praktyce przekształcił się w zakaz informowania Pacjentów o jakichkolwiek usługach aptekarskich. Znam przypadki, gdy właściciele aptek byli karani za to, że wywieszali kartki z informacją o tym, że w ich zakładzie można zmierzyć sobie ciśnienie, wypożyczyć nebulizator. Nasi pracownicy wracają z Wielkiej Brytanii, z głowami pełnymi pomysłów na usprawnienie działania swoich lokalnych punktów medycznych, ale zderzają się ze ścianą przepisów.”

Marcin Piskorski - Prezes PharmaNet

Michał Figurski – dziennikarz, który od kilku lat zmaga się ze skutkami przebytego udaru.

„W polskiej służbie farmaceutycznej wciąż można zmienić sporo rzeczy, np. udzielenie większych kompetencji farmaceutom, którzy powinni mieć dostęp do historii choroby każdego Pacjenta, do tego jakie leki były mu wypisywane. Druga sprawa, to dowóz leków do Pacjenta – sam, w pewnym okresie swojego życia, poruszałem się na wózku inwalidzkim i miałem problem z wykupieniem leków.”

Michał Figurski – dziennikarz, który od kilku lat zmaga się ze skutkami przebytego udaru.